Organizing Committees


INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE
 
A.Nakonechny(Ukraine) - Chairman
S.Aliev (Azerbaijan Republic)
M.Bratiychuk (Poland)
G.Chachanidze (Georgia)
A.Chykriy (Ukraine).
I.Didmanidze (Georgia)
Yu.Ermoliev (Austria)
I.Herlin (France)
N.Ibragimov (Azerbaijan Republic)
V.Korolyuk (Ukraine)
J.Michalek (Czech Republik)
K.Nanobashvili (Georgia)
I.Sergienko (Ukraine)
Yu.Shestopalov(Sweden)
T.Shcherban (Ukraine)
O.Zakusylo (Ukraine)
G.Yagub (Republic of Turkey)NATIONAL ORGANIZING COMMITTEE
 
A.Anisimov - Chairman
V.Goblyk - Chairman
Ya.Chabanyuk - Vice-Chairman
M.Bartish
I.Beyko
V.Donchenko
M.Glybovets
O.Iksanov
V.Kabatsii
I.Khanin
E.Lebedev
S.Lyashko
S.Mashchenko
V.Romanenko
N.Semenova
S.Shakhno
A.Tymashov
A.Vlasyuk
Ya.YeleikoLOCAL ORGANIZING COMMITTEE 

P.Zinko - Chairman
M.Pahiria - Vice-Chairman
O.Kapustian
U.Khimka
T.Korobko
M.Loseva
O.Lukovych
A.Nikitin
Yu.Shusharin
T.Zinko